Tisztelt Szülők, Látogatók!

Üdvözöljük a Ligetsori Óvoda honlapján!

Óvodánk mindkét épülete Székesfehérvár Megyei Jogú Város legszebb zöldövezeti részében helyezkedik el a Csónakázó-tó és a Palotavárosi Felső-tó mellett. A forgalmas úttól távol, könnyen megközelíthető, elhelyezkedésükből adódóan tiszta, zajmentes környezetet biztosítanak az óvodás gyermekek számára.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012-ben a Palotavárosi Óvodát, mint intézményegységet a Ligetsori Óvoda intézményéhez csatolta, beolvadással.

Az intézmény neve:             Ligetsori Óvoda
Székhelye:                              8000 Székesfehérvár, Liget sor 49. B épület
Tagintézménye:                   Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája 8000 Székesfehérvár,                                                                              Kelemen Béla u.   30/B
Fenntartó neve:                   Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Ligetsori Óvoda 1979-ben, nyolc csoportszobával, CLAPS rendszerrel épült, a Palotavárosi Tagóvoda 1998 óta, két szinten, összesen négy csoportszobával várja a gyermekeket. Az óvoda összesen 12 csoporttal működik, a gyermekcsoportok összetétele homogén, az intézmény 329 gyermek befogadására alkalmas. Óvodánkba nagyrészt körzetes gyerekek járnak, de az elmúlt néhány évben keresettebb lett a szülők körében, egyre magasabb a körzeten kívüli jelentkezők száma.
Helyi sajátosságunk, hogy mindkét épület olyan természeti környezetben helyezkedik el, ahol az adottságok lehetővé teszik a környező élővilág megismerését, valamint a közeli szabadidőközpont nyújtotta előnyök élvezését.
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert mindkét óvodánk közvetlen szomszédjában általános iskola található. Közös programokat szervezünk, rendezvényeiken, iskolalátogatásokon rendszeresen részt veszünk.
Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül. A szülőkkel szorosan együttműködve segítjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását. A Ligetsori Óvoda Pedagógiai Programja az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épül, hangsúlyozva a gyermekközpontúságot, az óvoda funkcióinak, szerepének, nevelési rendszerének hatékonyságát. Az alapprogramra jellemző inkluzív szemlélet, a gyermeki kompetenciák fejlesztése és a környezettudatos magatartás megalapozása meghatározó része óvodai életünknek. Alapító okiratunk tartalmazza, s ennek megfelelően fogadjuk az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Egyéni arculatunk, helyi specialitásaink, a nevelőtestületek jellegzetességeit a hagyományok, ünnepek hűen tükrözik. Pedagógiai Programunk Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című alternatív óvodapedagógiai program adaptálása alapján végezzük munkánkat. Kiemelt hangsúlyt kap a szabad játék, a mozgás, az egészséges életmódra, az anyanyelvi-, valamint az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés.

Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzá járul az óvodai nevelésünk eredményességéhez, a pedagógiai munkát segítő munkatársak is aktív részesei a belső intézményi környezet kialakításának. Az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő kollégák mindegyike rendelkezik a munkaköre betöltéséhez szükséges végzettséggel.
Nevelőtestületünk 80%-a közel 20 éves óvodapedagógusi gyakorlattal rendelkezik. Szakmailag jól képzettek és jól alkalmazkodnak a kor kihívásaihoz. Nyitottak, érdeklődőek, keresik a módszertani megújulás lehetőségeit.

Az óvodák működéséhez szükséges kötelező felszerelésekkel és eszközökkel rendelkezünk, folyamatos frissítjük azokat. Az intézmény csoportszobái tágasak, barátságosak, esztétikusak, jól felszereltek játékokkal és bútorokkal, szolgálják a gyermekek mindennapi komfortérzetét. Mindkét óvodaépülethez nagy, fákkal kellemesen árnyékolt tágas játszóudvar tartozik, mely csendes, esztétikus és gondozott, így biztosítja a gyermekek mindennapi levegőzését.
Óvodánk külső és belső feltételeinek folyamatos alakítása nevelési céljaink megvalósulását és jó színvonalú működésünket is szolgálja. Így ideális környezetet teremtünk a gyermekek optimális fejlődéséhez, az egészséges, tevékeny életmód kialakításához, a nemzetiségi kultúra megalapozásához, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek együttneveléséhez, integrálásához. Ezek az adottságok fontos szerepet játszanak abban, hogy a szülők szívesen járassák óvodánkba gyermekeiket.

Dokumentumok: